Otkup automobila bez atesta na plin

Ako imate automobil bez atesta na plin, odnosno nemate potvrdu o ispravnosti plinskog uređaja u…